T. D. ve Edebiyat 2

Romanın yapı unsurları nedir?

Romanın Yapı Unsurları

1. Olay: Romanda yaşanan ya da yaşanabilir olaylar ele alınabilir. Olaylar birbirini
destekleyen sebep-sonuç ilişkisi içinde gelişme gösteren bir düzen oluşturur. Ancak klasik
romanlarda olduğu gibi olaylar, her zaman kronolojik sıra içinde ileriye doğru olmayabilir.

2. Zaman: Yazar, bu üç boyutlu zamanı, bazen içinde
bulunulan andan geleceğe bazen de hatırlamalarla geriye doğru taşır.

3. Mekân: Mekân, romanda olayların geçtiği yerdir. Hayattaki insanlar gibi roman
kişileri de bir coğrafi bölgede, bir şehirde, bir köyde, mahallede vb. yerlerde yaşarlar.
Olaylar böyle geniş mekânlarda geçebileceği gibi okul, hastane, ev, apartman dairesi gibi
dar mekânlarda da geçebilir. Bununla birlikte tamamen gerçek dışı mekânlarda geçen
romanlar da vardır. Bilim kurgu romanlarının çoğu hayali bir coğrafyada geçer.

4. Kişiler: Roman kişiler üzerine kurulur. Bu kişilerin en önemli özelliği toplumda
rastlanabilir nitelikte olmalarıdır. Romanda olayın gerçekleştiği yerde, bir de o olayın
meydana gelmesine sebep olan, onu meydana getiren vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir