Roma’nın soyluları, Cumhuriyetin yönetiminin esaslarını Nasıl düzenlediler?

Roma’nın soyluları, Cumhuriyetin yönetiminin esaslarını şu şekilde düzenlediler.
İlk olarak devlet yönetimini halk tarafından seçilmiş adına magistrat denilen iki kamu
görevlisine (consül) bıraktılar. Emretme / yönetme gücü ve yetkisine ise yalnızca birisinin
(kura ile ya da sırayla) sahip olacağı görevdeki Consül (Konsül)’ün diğer meslektaşının
onayı olmadan hiç bir icra yetkisi yoktu. Romalılar askeri ve mülki idareyi
bu iki yöneticiye (Consül) bıraktılar. Ayrıca yine ikili yönetim ilkesi ile çalışan görev
süresi 1 yıl olan adlî, malî ve îmar işlerinden sorumlu altı consül daha atadılar. Devleti
yöneten magistratların hiç birisinin diğerinin görev alanına müdahale yetkisi yoktu.
Kurumlar ve kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanıyordu.Son olarak askerî ve mülkî idareden
sorumlu iki Consül’ün başarılı olamadığı ya da savaş gibi tek otoriteye ihtiyaç duyulduğu
olağanüstü hallere yönelik olarak Diktatör makamını kurdular. Diktatör, tüm
konsüllere emretme yetkisi ile donatıldı. Görev süresi altı ayla sınırlandırıldı. Görev
sırası ve sonrasında suçlanamaz ve yargılanamazdı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*