Tarih 1

Roma Sürgünü nedir?

Pers Krallığı, Bâbillileri yenilgiye uğrattıktan sonra, sürgündeki İsrâiloğulları’nın
Yahuda ’ya dönmelerine izin vermiştir (MÖ 538). Bu süreçte Kudüs’teki eski mâbedin
yerine yeni bir mâbed inşa edilmiştir(MÖ 515). Din âlimi Ezra’nın yürüttüğü faaliyetler
doğrultusunda (MÖ 444-398) Kudüs şehri ve Yahuda halkı tekrar yapılandırılmıştır.
Ezra, Tevrat’ın İsrâiloğulları’na (Yahudilere) yeniden kazandırılmasını sağlayan
kişi, bir nevi ikinci Mûsâ olarak yüceltilmiştir.
Romalıların, Helen İmparatorluğu’nun bölgedeki varlığına MÖ 63 yılında son vermesi
ile Yahuda Krallığı da sona ermiştir. Romada, Romalı yöneticilerin zaman zaman
Yahudilerin dinî hayatına ve bilhassa mabede müdahalesi yüzünden devrimci-fanatikler
tarafından Roma’ya karşı kanlı bir isyanlar başlatılmıştır. MS 70’te çıkan isyanda,
Romalılar tarafından mâbed yıkılmış, en son Bar Kohba’nın liderliğindeki ayaklanma
(132-135) bastırılmış, Yahudiler Kudüs’ten çıkarılmış ve geriye dönmeleri yasaklanmıştır.
Yahuda bölgesinin ismi Filistin (Palaestina) şeklinde değiştirilmiştir.
Bu göçlerle yurtsuz hâle gelen Yahudiler dağıldıkları dünyanın çeşitli yerlerinde,
uğradıkları takip ve tacizlere bağlı olarak gündelik uğraşılarında taşınmaz mal sahibi
olmayı hiç planlamamışlar, tarımdan ziyade ticaret ile uğraşarak paraca varlıklı olmayı
hedeflemişlerdir. Bu tercihleri onlara, millî bir özellik olarak ticaret ile meşgul olmayı
kazandırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir