T. D. ve Edebiyat 2

Peyami Safa Kimdir, Eserleri Nedir?

Peyami Safa (1899-1961)

Türk edebiyatında roman, öykü, fıkra yazarı olarak
tanınmıştır. Yapıtlarında olaya değil, psikolojik
tahlillere ve ruh çözümlemelere ağırlık vermiştir.

Safa hemen her romanında içeriğin seyrine ve
ruhuna uygun bir üslupla yazmayı, uygulamayı temel
ilke olarak kabul etmiştir.

Safa’nın cümlelerinin çoğu defa uzun ve karmaşık, ama yerine göre kesik, kısa hattâ
devriktir. Safa konuşma dilini üstün bir başarıyla kullanır. Gereksiz söz oyunlarından kaçınır.
Kısa cümlelerle sade ve kıvrak bir anlatımla yazar. Peyami Safa’nın olgunluk döneminin
eseri olan Fatih-Harbiye romanı 1920-1960’lı yılların sosyal yapısını, kültür çatışmalarını
Doğu-Batı karşıtlığını yansıtır. Eserde tipler, mekân, kültürü yansıtan aletler…
Doğulular ve Batılılar olmak üzere iki grupta toplanır. Batılı tipler, Batıyı temsil eden
mekânlarda yaşayıp, alafranga müzik aletleri kullanıp, Batıya özgü kıyafetler giyinirler;
Doğulu tipler ise Doğuyu temsil eden mekânlarda yaşayıp Doğu tarzı kıyafetler giyinir ve
alaturka müzik aletleri çalarlar. Bunlar iki zıt kültürel değer olarak karşımıza çıkar.

Eserleri:
Roman: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Fatih-Harbiye, Yalnızız, Matmazel
Noraliya’nın Koltuğu, Bir Tereddüdün Romanı, Biz İnsanlar, Canan, Mahşer, Şimşek,
Atilla, Bir Akşamdı.
Öykü: Karanlıklar Kralı, İstanbul Hikâyeleri, Bir Mekteplinin Hatıraları, Gençliğimiz
Süngülerin Gölgesinde, Aşk Oyunları, Ateş Böcekleri.
Oyun: Gün Doğuyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir