Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Paris Barış Konferansı Nedir?

Paris Barış Konferansı; 1. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin beklentilerini ortaya koyduğu bir paylaşım girişimidir.

  • ABD, Milletler Cemiyetinin kurulmasını sağlayarak Monroe Doktrinin gereği olan yalnızlık politikasına dönmek istiyordu.
  • Fransa, paylaşım sürecinde ülke çıkarlarını en iyi şekilde gerçekleştirmek ve Almanya’nın Avrupa’daki tekrar güçlenmesinin önüne geçmek istiyordu.
  • İtalya, Avusturya ve Anadolu’dan toprak talep ediyordu.
  • Sırbistan, Akdeniz’e sınır elde etmek istiyordu,
  • Japonya, Çin topraklarından bir kısmını ele geçirmek istiyordu.
  • İngiltere, barış dönemine geçerek kendi menfaatlerini gözetmek, Almanya’nın elindeki sömürgeleri ele geçirerek Almanya’yı tümden etkisiz kılmak.

Konferansın ilk aşamasında, ABD’nin iste­ğine uygun olarak Milletler Cemiyetinin statüsü konuşuldu ve planlandı. Bu uzlaşma sonucu ABD yalnızlık politikasına geri dönüyordu. İngiltere ve Fransa ABD’nin bu tavrıyla, Wilson Prensiplerini yok sayarak kendi menfaatlerine uygun olarak barış koşullarını ortaya koydu. Bu amaçlar çerçevesinde ilk antlaşma Almanya ile yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir