TYT Türkçe

Paragraf Sorularında Mutlaka Bunlara Dikkat Edin!

TYT Türkçe paragraf soru çözümlemede dikkat edilecek temel unsurlar:

1. Paragraf sorularının çözümüne mutlaka soruyu okuyarak başlayın. İşe doğrudan paragraf okunarak başlanırsa paragrafta ne arandığı, paragrafın niçin okunduğu bilinmediğinden, paragraf, boş yere okunmuş olur. Bu durumda paragrafı iki defa okumak zorunda kalırız ki bu da bizim için büyük zaman kaybı olur.

2. Paragraf sorularında“soru kökü” çok dikkatli okunmalıdır. Değinilmemiştir, vurgulanmamaktadır, çıkarılamaz tarzındaki soruları” değinilmiştir, vurgulanmaktadır, çıkarılır” diye okursak soruları yanlış cevaplarız.

3. Paragraf soruları diğer sorulardan daha kolaydır. Çünkü paragraf sorularının hem cevabı paragrafın bütünlüğü içindedir, hem de bu sorularda gramer ya da edebiyat bilgisine gerek yoktur. Okuma alışkanlığı olan, az çok kitap okuyan öğrenciler bu soruları çok rahat çözer.

4. Paragrafta geçen anahtar sözcük ya da söz öbeklerine dikkat edilmelidir. İkileme, deyim ve söz öbeğinin cümleye kattığı anlama dikkat edilmelidir. 

5. Paragraf okunurken noktalama işaretlerinin hakkı verilerek okunmalıdır.

6. Parçanın hangi teknikle (tümdengelim – tümevarım) yazıldığı bulunmalıdır. Çünkü, paragraf tümdengelimle yazıldığında ana düşünce ilk cümlede verilir veya sezdirilir. Tümevarımla yazılan paragrafta ise ana düşünce sonuç cümlesinde verilir veya sezdirilir. Karma yöntem uygulandığında, gelişme bölümündeki cümlelerden biri ana düşünceyi verebilir. Bazı paragraflarda ana düşünce, parçanın bütününe sindirilmiştir. Ana düşünceyi belirten bir cümle yoktur.

7. “Bu, şu, o” gibi sıfat ya da zamirler; “bu yüzden, bu nedenle, görülüyor ki, öyleyse…” gibi ifadeler paragrafın giriş bölümünde kullanılmaz.

8. Paragraf okunurken “değildir, çıkarılamaz, değinilmemiştir” gibi olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.

9. Paragrafta anlatılan şeyler mutlaka paragrafın bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Paragrafta inanmadığımız ve bize göre doğru olmayan şeyler anlatılsa bile bunlar doğrudur. Çünkü sorular mutlaka “parçaya göre” cevaplandırılmak zorundadır. Bu yüzden paragraf sorularında kesinlikle paragrafın dışına çıkılmamalı.

10. Paragraf soruları uzun göründüğü için birçok öğrenci zaman kaybetmemek için paragraf sorularını çözmeden geçer. Oysa bizim ÖSS’de her bir soruya çok fazla ihtiyacımız vardır. Paragraf dışındaki kısa sorulardan zaman tasarrufu yaparak, paragraf sorularında ise sorudan başlayarak paragraf sorularını yeterli zamanda rahatlıkla çözebiliriz. Zaten paragraf sorularının büyük çoğunluğunun uzun metinler olmasına rağmen çok basit sorular olduğunu göreceksiniz.

11. Paragraf sorularındaki metinlerde anlamını bilmediğimiz, daha önce duymadığımız ya da duyup, okuyup sık kullanmadığımız bazı özel kelime ve kavramlar karşımıza çıkabilir. Bu kelime ve kavramların bilinmesi metni daha iyi anlamamızı sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir