AÖL Tarih 1 Online Test
Konu Testleri, Osmanlı Türkçesi 1

OSMANLI TÜRKÇESİ 1 – 1. ÜNİTE TESTİ

1) Osmanlı Türkçesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2) “Bir kere kelime dağarcığımız genişleyecek. Siz bugün sıradan okumuşların öğrenemediği iki üç bin kelime daha öğrenseniz unutulmuş, eskimiş diyelim, sizin eski metinleri okuma kapasiteniz artmayacak mı, artacak. Okuduğunuzu anlayacaksınız. İkincisi, düşüncelerinizi ifade etmek istediğiniz zaman daha rahat ifade edebileceksiniz. Dilimin ucuna gelen bir kelime var ama ifade edemiyorum demeyeceksiniz artık. Geçmişteki tartışmaları da kaynağından okumuş olacaksınız. Bilgiye hem dini hem tarihi anlamda hem devlet arşivi ve yönetimi anlamında sahih bilgiye ulaşma şansına sahip olacaksınız. Batı da hangi aydın liseler için yazılmış Shakespeare’i (Şekspir) okur" Ama bizdeki aydınlar anlamıyorlarsa her metnin çevirisini okumak zorunda kalıyor. Bu akıllara ziyandır.” Paragrafta verilen bilgiler, aşağıdaki hangi sorunun cevabı olabilir"

Correct! Wrong!

3) "Bazı diller vardır ki yalnız bir vatanda değil, birçok vatanda devlet kurmuş, hakimiyet kurmuş büyük milletlerin dilidir. Bu diller, pek tabii olarak medeniyet ve hakimiyet götürdükleri ülkelerin dillerinden aldıkları kelimelerle de zenginleşmiş büyük dillerdir. Bu milletler kendi kültür sanat ve iktidarlarını başka ülkelere yayar, dünyanın dört bucağında kendi hükümlerinin geçtiğini görüp kendi dillerinin konuşulduğunu duymanın, kendi bayraklarının dalgalandığını görmenin hazzını, gururunu tadarlar. Öte yandan, aynı ülkelerden derledikleri lüzumlu kelimeleri kendi dillerinin gramerine, estetiğine ve fonetiğine göre millileştirerek kendi kelimeleri yaparlar. Biz bunlara öteden beri fethedilmiş ülkeler gibi fethedilmiş kelimeler diyoruz." Bu paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

Correct! Wrong!

4) Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisi Osmanlı Türkçesi harflerini kullanmamıştır?

Correct! Wrong!

5) Osmanlı Türkçesi yabancı bir dil değil, Kur·an harflerini temel alan bir yazı dilidir. (Doğru veya yanlış olarak cevaplayın)

Correct! Wrong!

6) "Osmanlı Türkçesi" ifadesi Türkçenin bütünü için kullanılmaktadır.

Correct! Wrong!

7) Günümüzde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinlerle hiç karşılaşılmamaktadır.

Correct! Wrong!

8) Osmanlı Türkçesini öğrenmekle yüzlerce yıllık kültür birikimine ve milyonlarca tarihi belgeye ulaşma fırsatı yakalanmış olur.

Correct! Wrong!

9) Osmanlı Türkçesi, Kuzey-Doğu Türkçesinin günümüzdeki biçimidir.

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir