“Ondokuzuncu Asır” adlı manzumesinin yazarı kimdir?

Önemli bir manzume eser olan “Ondokuzuncu Asır”, Sadullah Paşa’nın eseridir.

 • Tarih1

  < a href="">Ders Özetleri Konu Testleri Ders Özetleri TARİH 1 – KİTAP ÖZETİ Konu Testleri Hazır değil…

 • “Sembolizm” nedir, temsilcileri kimdir?

  < strong>Sembolizm • Eşyayı değil, eşyanın kişide bıraktığı etkiyi dile getirmek istemişlerdir. • Şiire en büyük katkı müzikten gelmelidir, görüşünü […]

 • “İlahi Komedya” nedir?

  Dante’nin İlahi Komedya adlı eseri terzarima nazım biçiminin en önemli örneklerinden biridir.

 • “Roma Hukukunda Aile Hukuku” nedir?

  < h3>Aile Hukuku Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış drahoma adı verilen bir sözleşmeyle ya da kilise görevlisi ve tanıklar huzurunda […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*