“Ömer Nasuhi Bilmen” kimdir?

Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971), Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci diyanet iİşleri başkanı, fıkıh ve tefsir âlimidir.

Eserleri:

 • Hukūk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kāmûsu.
 • Büyük İslâm İlmihali.
 • Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsiri.
 • Büyük Tefsir Tarihi.
 • Kur’ân-ı Kerîm’den Dersler ve Öğütler.
 • Sûre-i Fethin Türkçe Tefsiri İ‘tilâ-yı İslâm ile İstanbul Tarihçesi.
 • Hikmet Goncaları (500 hadisin tercüme ve izahını ihtiva etmektedir).
 • Muvazzah İlm-i Kelâm.
 • Mülehhas İlm-i Tevhid Akaid-i İslâmiye.
 • Yüksek İslâm Ahlâkı.
 • Dinî Bilgiler.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*