T. D. ve Edebiyat 3

“Oğuz Kağan Destanı” nedir?

Oğuz Kağan Destanı

MÖ 209-174 yılları arasında hükümdarlık yapan Hun hükümdarı
Mete’nin doğumunun, savaşlarının ve Türk birliğini kurmasının anlatıldığı destandır.
Sekizli ve on ikili hece ölçüsü kullanılmıştır. Eserde Oğuz Kağan’ın hükmettiği boyları
yirmi dört kola ayırması, bu boylara isimler ve toprak vermesi, Oğuz Kağan’ın bütün
dünyaya hâkim olmak istemesi, ülkesini oğulları arasında paylaştırması anlatılır. Ayrıca
Türklerin devlet anlayışı ve sosyal hayatlarıyla ilgili; avcılık, ok ve kargı kullanma, göçebelik,
atı evcilleştirme, hayvancılıkla uğraşma gibi unsurlara ait birçok ipuçlarını da görmek
mümkündür. Eserde sade dil kullanılmış, destanların özellikleri olan ışık, ağaç, kurt, ak
sakallı ihtiyar gibi mitolojik ögelere yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir