Nedir?, Psikoloji

Öğrenme Stratejileri Nedir?

Öğrenme stratejisi, bireyin kendi kendisine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerin her biridir.

• Anahtar sözcüklerin ve temel düşüncelerin altını çizmek,
• Metnin kenarına not almak,
• Anlaşılmayan yerlere soru işareti gibi işaretler koymak,
• Bilinmeyen sözcükleri yuvarlak içine alma gibi yöntemler ile;

• Metin başlıklarının, alt başlıklarının, şekillerin, şemaların ve grafiklerin önceden gözden geçirilmesi gibi yöntemler öğrencinin dikkatini yoğunlaştırır ve artırır.

• Öğrenmeden hemen sonra yapılan tekrarlar bilgi ve becerilerin kalıcılığını artırır.

• Yeni öğrenilen bilgilerin kendi içinde ve daha önceden bilinenlerle ilişkilendirilmesini sağlayan benzetim oluşturma yeni bilgileri anlamlı duruma getirir.

• Öznel ifadelerle bilginin yeniden içeriğinin oluşturulduğu ve önemli düşüncelerin belirlenmesini sağlayarak hatırlamayı kolaylaştıran özetleme;

• Konu ile ilgili kendi kendine sorular oluşturulması ve bu soruların cevaplarının şekil, grafik ve imgelerle anlatılarak görselleştirilmesi, yazıya dökülmesi gibi anlamlandırmayı sağlayan taktikler bilgilerin uzun süreli belleğe geçişini ve kalıcılığını sağlar.

• Öğrenilen konunun ana noktaları ile ilgili öğrencinin kendisinin soru oluşturup cevaplaması ya da öğretmenin verdiği soruların cevaplandırılması öğrenmede kalıcılığı sağlar.

• Edindiği bilgileri kendi sözcükleriyle sözlü ya da yazılı olarak başkalarına aktarırken diğerlerinden alacağı yanıtlar, öğrenciye kendi düşüncelerini düzeltme, geliştirme ya da güçlendirme şansı verir.

• Birey zihninin ve ilgisinin başka yöne kaymasına sebep olan her türlü iç ve dış uyarıcıyı engelleyerek ruhsal yapılarını öğrenme için en uygun duruma getirebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir