“Öge Dizilişine Göre Cümleler” nedir?

B. Öge Dizilişine Göre Cümleler

1. Kurallı (Düz) Cümle :Yüklemi cümlenin sonunda bulunan cümlelerdir.
— Sana dün de söyledim.
Bu cümle yüklem (söyledim) en sonda bulunduğundan, kurallı cümledir.
2. Devrik (Kuralsız) Cümle : Yüklemi cümlenin başında veya ortasında bulunan cümledir.
Annesinin belki fikrinden korktu Ali Bey.
Bu cümle yüklem (korktu) ortada bulunduğundan devrik cümledir.
3. Eksiltili Cümle : Yüklemi yazılmayıp yüklemini okuyucunun, zihninde tamamlaması beklenen cümledir.
Eksiltili cümlelerin sonuna üç nokta konur.
Önümüzde göz alabildiğine dağlar…
Yüklemi yazılmayan bu cümlenin sonuna “sıralanmış” gibi bir kelimeyi yüklem olarak
getirebildiğimiz için bu cümle, eksiltili bir cümledir.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*