Nübüvvet Risalet ve Vahiy nedir?

Nübüvvet, Risalet ve Vahiy nedir? Nübüvvet, Risalet ve Vahiy kısa bilgi…

Resul, sözlükte “elçi, gönderilen” anlamlarına gelen bir isim olup çoğulu rusûldür. Terim olarak Allah’ın (c.c) yeni bir kitap ve şeriatla insanlara emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdiği peygambere resul denir. Mürsel kavramı da resul ile aynı anlamda kullanılır. Peygamberin yaptığı bu göreve ise risalet olarak adlandırılır.

Nebi sözlükte “haberci” anlamına gelir. Dinî literatürde ise nebi, Allah’ın (c.c) kendisine vahyettiği hükümleri insanlara haber veren peygamber demektir. Bunun da çoğulu enbiyâdır. Nebinin yaptığı göreve nübüvvet denir.

“Gizli konuşmak, ilham etmek, seslenmek ve işaret etmek” gibi anlamlara gelen vahiy, Allah’ın (c.c) kullarından seçtiği peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, doğrudan veya melek vasıtasıyla bildirmesi şeklinde tarif edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*