T. D. ve Edebiyat 4, T. D. ve Edebiyat 5 (Seçmeli 1)

“Namık Kemal” kimdir, eserleri nedir?

Namık Kemal, 1840’ta Tekirdağ’da doğmuş, 1888’de vefat etmiştir. Tanzimat Dönemi’nin
“en gür sesli vatan şairi” olarak tanınmıştır. Hürriyet kavramını şiirde ilk kez
kullanan şairdir. Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Gazel, kaside, murabba
gibi eski nazım biçimleriyle yeni kavram ve konuları; kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak,
hukuk işlemiştir. Şiirlerinde aruz ölçüsünü, tiyatrolarında geçen bazı şiirlerinde ise hece
ölçüsünü kullanmıştır. Toplum için sanat ilkesine bağlıdır. Romantizm akımının etkisinde
kalmıştır. Romanları teknik açıdan kusurludur. Araya girip bilgi vermiştir.
Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını sade
bir dille yazmıştır. Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç olarak görmüştür. Tiyatro yapıtlarının
konularını günlük hayattan veya tarihten almıştır. Ona göre “Tiyatro bir eğlencedir
ve eğlencelerin en faydalısıdır.” Tiyatrolarının tümü dramdır. “Vatan yahut Silistre”
isimli oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülmüştür. Türk edebiyatındaki yerini,
düzyazı alanında; özellikle roman, tiyatro, makale, biyografi, eleştiri, tarih türünde yazdığı
yapıtlar belirlemiştir. Gazetecilik yönü de vardır, Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini
çıkarmıştır. Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır. Encümen-i Şuara
topluluğunda yer almıştır. Osmanlıcılık düşüncesini benimsemiştir. “Lisan-ı Osmani’nin
Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya
koymuştur. “Renan Müdafaanamesi”ni Fransız tarihçi Ernest Renan’ın “İslamiyet,
ilerlemeye engeldir.” düşüncesini çürütmek için yazmıştır.
Eserleri
Roman: İntibah, Cezmi
Tiyatro: Vatan Yahut Silistre,Celalettin Harzemşah, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal,
Karabela
Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip,İrfan Paşa’ya Mektup, Renan Müdafaanamesi
Anı: Magosa Hatıraları
Biyografi: Fatih Sultan Mehmet, Selahaddin-i Eyyubi, Yavuz Sultan Selim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir