Kelam 2 Bilgi Bankası

Mutezile nedir?

Kelime olarak ayrılanlar ve uzaklaşanlar anlamına gelir. Mutezile tabiin alimlerinden Hasan Basri’nin dersini ve görüşlerini terk eden Vasıl b. Ata  ile ona uyanların oluşturduğu mezheptir. Mu’tezile, tevhid anlayışı gereği, tek kadim varlık olarak yalnızca Allah’ın zatını kabul etmektedir. Allah dışındaki hiçbir varlığın kadim olamayacağını öne sürmektedir.

Bir görüşe göre Hasan el-Basri’ye meclisinde büyük günah işleyenin durumu sorulmuştu. Henüz Hasan Basri cevap vermeden Vasıl, büyük günah işleyen kimsenin küfür ile iman arasında bir konumda olduğunu söylemiş, hocasını ve görüşlerini terk etmiştir. Akılcı bir mezhep olan Mutezile, mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri, başka anlamlarda yorumlamış ve bu işi yaparken akla öncelik vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir