Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Mon­roe Doktrini Nedir?

Mon­roe Doktrini Nedir?

ABD başkanı Mon­roe (1823), dev­letin dış politikasını şu esaslara dayan­dırmıştı:

  • ABD, Avrupa Devletlerinin Ameri­ka kıtasında yeni sömürgecilik girişmelerine ve yayılmacı politikalarını kıtanın herhangi bir yerinde uygulamak için yapacakları girişimlere izin vermeyecektir.
  • ABD, Avrupa devletleri arasındaki sorunlara, savaşlara ve siyasete karışmamamalıdır.
  • Bu fikirlerle ABD, Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durmasını yani kıtasına kapanarak yalnızlık (infirat) politikası uygulanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir