2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, KPSS Edebiyat, YKS Edebiyat

Milli Edebiyat Konusu Öğrenme Testi

"………………………. ‘’Türk Edebiyatı Tarihinde Usul’’ adlı bir makale yayımlayarak tarih inceleme metotlarını açıkladı." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"………………….. toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale yazarak türkçülük düşüncesini benimser ve eserlerini bu anlayışı uygun ve söyleyişlere de yer verilmiştir" boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

" …………………. şiirleri Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla adlı kitaplarda toplanmıştır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Milli Edebiyat döneminde halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan birçok manzume yazan ‘……………………….. yaşadığı dönemin zihniyetini eserlerinde başarıyla yansıtmıştır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"İstiklal Marşının şairi olan Mehmet Akif Ersoy, şiirlerini ‘’…………………’’ adlı eserde toplamıştır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"………………………. serim,düğüm ve çözüm bölümlerine önem vererek Mauspassant tarzı olay hikayeciliğinin de edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi olmuştur." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Halide Edip Adıvar, ‘’………………’’ romanında kahramanlarının birbirlerine yazdıkları mektuplarla gelişen olayları anlatır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"İşgal altındaki İstanbul ve bu şehirde yaşananlar dönemim birçok romancısı tarafından işlenir.Bu sanatçılardan Yakup Kadri bu konuyu ‘…………….. ………………….. romanında işlemiştir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Yahya Kemal ‘’ ………. ’’ şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Faruk Nafiz Çamlıbel,Orhan Seyfi Orhan,Halit Fahri Ozansoy,Enis Behiç Koryürek ve Yusuf Ziya Ortaç’ın kurduğu ‘…………………. şiirlerinde Anadolu’yu ve Anadolu İnsanını işlemişlerdir." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"…………………………….’nin eserlerinde sağlam bir gözlemcilik ve ona dayanan kuvvetli bir gözlem hemen göze çarpar." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Reşat Nuri , en önemli romanlarından olan ‘’..................’’nde kendi halinde bir ailye sahip önemli olan Ali Rıza Bey’in, çocuklarının yaptığı hatalar yüzünde çektiği sıkıntıları işler." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Divan şiirinin şekil özellikleri ile Batı şiirinin anlatım öezlliklerini birleştirerek ’’Neo-klasik’’ akımın temsilcisi olan sembolizm ve parnasizimden etkilenen, aruzu Türkeçeye başarıyla uygulayan ‘’ ………………………’’ dır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"…………………………………. İstanbul şairi olarak tanınır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

"Refik Halit KARAY Türk öykücülüğünde, Anadolu’da sürgündeyken yazdığı ‘…………………………………… ile yeni bir sayfa açmıştır." boşluğa ne gelmelidir?

Correct! Wrong!

Milli Edebiyat Konusu Öğrenme Testi
Testi tekrar etmelisiniz.
Tebrikler, başarılı oldunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir