“mensur şiir” nedir?

Mensur şiir, şiirin cümle yapısı ve ahengini koruyan ancak ölçü ve kafiyeye bağlanamayan; şairane bir konuyu, his, hayal ve düşünceyi kısa şekilde ve yoğun bir üslupla anlatan düzyazı türüdür.

 • Kelam ve Felsefe ilişkisi nedir?

  Felsefe varlık, bilgi ve değer alanlarıyla ilgili problemleri, akılcı ve eleştirel yöntemlerle inceleyip temellendiren sistemli bilgi faaliyeti olarak tanımlanabilir. Buradan […]

 • “Amiyane deyimle” nedir?

  Halk ağzıyla, halkın deyişiyle.

 • Ehl-i sünnet kelam ekolü nedir?

  Hicri III. asırda inanç alanındaki ana ekoller ortaya çıkmış ve bu akımlar görüşlerini kendi metotlarıyla savunmaya başlamışlardır. Bu dönemde belirgin […]

 • AÖL Felsefe 2 FELSEFE 2 – 1. ÜNİTE ÖZETİ

  I. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ I. BÖLÜM : VARLIK FELSEFESİ 1.1 Varlık Felsefesinin Konusu Varlık felsefesi varlığın ne […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*