Menşevikler ve Bolşevikler Arasındaki Fark
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Menşevikler ve Bolşevikler Arasındaki Fark

Menşevikler ve Bolşevikler Arasındaki Fark Nedir?

  • Bolşevikler, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisinde Lenin’in önderlik ettiği gruptur.
  • 1903’teki parti kongresinde etkili olan ve çoğunluğu ele geçiren bu gruba “Bolşevik” (çoğunlukta olanlar), Batı Avrupa tarzı sosyal demokrasiyi savunan azınlıkta kalan gruba ise “Menşevik” (azınlıkta olanlar) denmiştir.
  • Bolşevikler, Karl Marx’ın kesintisiz devrim fikrini Rusya işçi sınıfının gerçekleştirebileceğini; Menşevikler, sosyalizmin ülkeye yerleşmesi için gerekli öncül olarak kapitalist ve liberalist bir rejimin uygulanmasının üreticiyi güçlendireceğini savunuyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir