“Meleklerin görevleri” nedir?

Kur’an-ı Kerim’de bir kısım melekler isimleriyle bir kısmı da vazifeleriyle geçmektedir. Bu bilgilere göre “büyük melekler” olarak tanınan dört melek vardır ki bunlar; Cebrâil, Azrâil, İsrâfil ve Mikâil’dir.

Cebrail: Allah (c.c) ile peygamberler arasında elçilik yapmakla görevli olan vahiy meleğidir.

Mikâil: Tabiat olaylarını idare eden ve canlıların rızıklarını dağıtmakla görevli melektir.

İsrafil: Sûr’a üflemekle vazifeli melektir. İsrafil ismi Kur’an’da geçmemektedir. Hadislerde Sûr’a üflemekle vazifeli bu meleğin adı İsrâfil olarak geçmektedir.

Azrail: Allah’ın (c.c) emriyle eceli gelenlerin ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir.

Diğer melekler:

Kiramen Katibin: “Değerli yazıcılar” anlamına gelen Kiramen Katibi Kuran’da İnfitâr suresi, 10-12. ayetlerde şöyle geçer:

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler͕ değerli yazıcılar vardır͖ onlar͕ yapmakta olduklarınızı bilir”

Münker ve Nekir: Ölen her insana kabirde sual sormakla görevli iki melektir. Hadislerde bu meleklerden şöyle bahsedilmektedir: “Ölü defnedildiğinde, iki melek gelir. Bunlardan birine Münker, diğerine de Nekir denir.

Hazene-i Cennet ve Cehennem: Cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekle görevli meleklerdir. Cennet melekleri müminleri selâmla karşılayarak onlara hizmet edip arkadaşlık yaparlar.

Hamele-i Arş (Arş‘ı taşıyan melekler): Bunlar gök meleklerinin üstünde, Arş’ı taşımakla görevlendirilmiş meleklerdir.

Mukarrebün melekler: Allah’a çok yakın ve şerefli bir makamda bulunup sürekli Allah’ı tesbih etmekle (O’nu anıp yüceltmekle) görevlidirler.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*