Mektup türleri nedir?

Mektup türleri

Özel mektuplar,

Resmî mektuplar,

İş mektupları,

Elektronik mektuplar.

 • Şiirin yapı unsurları nelerden oluşur?

  Nazım birimi: Şiiri oluşturan dize ya da di ze kümelerine denir. Nazım birimi olarak modern şiirde dize, divan edebiyatında beyit/bent […]

 • “A’râf” nedir?

  A’râf “sur, da ve tepenin en yüksek kısmı” manasındaki ͚urf’un çoğuludur. A’râf suresinin 46. ayetinde yer alan bu kavramın […]

 • Refik Halit Karay Kimdir, Eserleri Nelerdir?

  Refik Halit Karay (1888-1965) : Yazar lığa mizah öyküleriyle başladı. 1919’dan başlayarak Türk hikâyeciliğine yeni bir sayfa açtı. Anadolu’dan çeşitli […]

 • Cahit Zarifoğlu Kimdir, Eserleri Nedir?

  Cahit Zarifoğlu (1940-1987) Şiirler ini Papirüs,Yeni Dergi,Türk Dili ve Soyut gibi edebiyat dergilerinde yayınlamıştır. Yaşamakla ölüm arasında korku ve ümidi […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*