Nedir?, Temel Dini Bilgiler Bilgi Bankası

“Mahşer, Hesap ve Mizan” nedir?

Ölümün bir son olmadığı, ahiret hayatına geçiş için bir mekan değişikliği şeklinde anlaşılması gerektiği bir hakikattir.

Haşr ve mahşer: Sözlükte toplanmak, bir araya gelmek demek olan haşr, terim olarak Yüce Allah’ın, insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandıkları yere mahşer denir.

Amel Defterlerinin Dağıtılması: İnsanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan sonra, kendilerine dünyada iken yapmış oldukları işlerin yazılı bulunduğu amel defterleri dağıtılır. Bu defterlerin mahiyeti bilinmemektedir.

Hesap ve Sual: İnsanlar amel defterlerini ellerine aldıktan ve yaptıklarını en ince detayına kadar gördükten sonra Yüce Allah tarafından hesaba çekileceklerdir. Hesap ve sorgulama sırasında amel defterlerinden başka, insanın organları ve yeryüzü de insanların yaptıklarına şahitlik edecektir.

Zerre ölçüsü hayır işleyenin mükafatını, kötülük işleyenin cezasını göreceği ve hiçbir adaletsizliğin söz konusu olmayacağı sorgu ve hesap sırasında insanlara şu beş şey sorulacaktır:

  1. Ömrünü nerede tükettiği
  2. Gençliğini nasıl geçirdiği
  3. Malını nereden kazandığı
  4. Malını nereye harcadığı
  5. Bildikleriyle amel edip etmediği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir