T. D. ve Edebiyat 3

“Kutadgu Bilig’in Adı, Mânâsı” nedir?

Kutadgu Bilig’in Adı, Mânâsı

1. Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum; Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin.
2. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım Bu kitap -uzanıp- her iki dünyayı tutan
bir eldir.
3. İnsan her iki dünyayı devletle elinde tutarsa Mesut olur, bu sözüm doğru, dürüsttür.
4. Önce Kün-Togdı hükümdardan söze başladım, Ey iyi kişi! Bunu sana açıklayım,
5. Sonra Ay-Toldı’dan söz açtım; Mübarek saadet güneşi onunla parlar.
6. Bu Kün-Togdı dediğim doğrudan kanundur, Ay-Toldı ise, saadettir.
7. Bundan sonra Ögdülmiş’i anlattım, O aklın adıdır ve insanı yükseltir.
8. Anıngdın basası bu Odgurmış ol Mum akıbet tip özüm yörmiş ol
9. Bu tört neng öze sözledim men sözüg Okısa açılgay yitig kıl közüg
10. Sevinçin yorıglı ay edgü yiğit Sözümni yasa kılma könglün eşit
11. Katıglan yangılma könilik yolın Yiğitlik yasa kılma asgın alın
12. Küsüş tut yiğitlik keçer sinde terk Kaçar bu tiriglik neçe tutsa berk
13. Seningide bar erken yiğitlik gücü Yasa kılma ta‘at tapug kıl tuçı
14. Küser men yigitlikke öknür özüm Ökünçüm asıgyok keser men sözüm
8. Ondan sonraki Odgurmış’tır; Onu ben akıbet olarak aldım.
9. Ben sözü bu dört şey üzerine söyledim, Okursan anlaşılır, iyice dikkat et.
10. Ey sevinç içinde ömür süren genç, Sözümü yabana atma, gönülden dinle.
11. Gayret et, doğruluk yolundan şaşma, Gençliği harap etme, ondan yararlanmasını
bil.

12. Gençliği aziz tut, çabuk geçer, Ne kadar sıkı muhafaza etsen de bir
gün kaçar.
13. Sende hâlâ gençlik kuvveti varken, Bunu boşuna geçirme, daima taât ve
ibadetle meşgul ol.
14. Sonra gençliğin hasretini çeker ve pişman olursun, Amma son pişmanlık fayda vermez,
sözüm bu kadar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir