T. D. ve Edebiyat 3

“Kutadgu Bilig” nedir?

Kutadgu Bilig bilgiye, akla, adalete, dünyaya ve ahirete, hayata ve ölüme, insan tavır
ve davranışlarına, Türk devlet geleneğine ve teşkilatına yönelik bilgiler, saptamalar ve değerlendirmeler
içerir. Bununla birlikte ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini
anlatır. Yusuf Has Hacip tarafından yazılan mutlu olmanın yollarını anlatan ve devlet
yöneticilerine öğütler içeren eser, Türk Edebiyatı’nın ilk mesnevisidir.

Özellikleri:
• İslami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
• Edebiyatımızda ilk mesnevi örneğidir.
• Edebiyatımızda aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir.
• Edebiyatımızda ilk didaktik (öğretici) eserdir.
• İlk siyasetname örneğidir.
• Mutluluk veren bilgi anlamına gelir.
• Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
• Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.
• Alegorik bir eserdir.

• Üç nüshası vardır: Mısır, Viyana, Fergana.

Kutadgu Bilig, dört kişinin karşılıklı konuşmalarla dört kavramı simgelemesi üzerine
kurulmuştur. Yusuf Has Hacip eserinin baş kısımlarında bu dört kişiden bahseder ve onları
okuyucuya tanıtır.

Bu kişiler şunlardır:
1. Kün Togdı: Hükümdar “doğan güneş” adaleti, doğruluğu temsil eder.
2. Ay Toldı: Vezir “dolunay” saadeti, mutluluğu temsil eder.
3. Ögdülmiş: Vezirin oğlu “övülmüş”, aklı temsil eder.
4. Odgurmış: Vezirin kardeşi “uyanmış” akıbeti, hayatın sonunu temsil eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir