“Kur’an’a Göre Peygamber” nedir?

Peygamberlik, İslam itikadının en temel esaslarından biridir. Peygamberlere iman, Allah’ın insanlar arasından peygamber olarak seçtiği kimseleri tasdik edip onların Allah’tan aldığı ve aktardığı bütün bilgilerin doğru olduğunu kabul etmeyi ifade eder. Kuran’da peygamberlik şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Peygamberlik Allah vergisidir.
  • Peygamberler de insandır.
  • Peygamberler kendi milletlerinin dilleriyle gönderilmişlerdir.
  • Peygamberler de diğer insanlar gibi ölümlüdürler.
  • Peygamberler de sorumlu ve mükelleftirler.
  • Peygamber gönderilmeyen bir topluluk veya millet yoktur.
  • Dinî hükümlerden sorumlu olmak için peygamber gelmesi şarttır.
  • Peygamberler arasında derece farklılıkları vardır.

Peygamberliğin temel şartı Allah tarafından seçilmiş olmaktır. Onun için peygamberlik, Allah’ın dilediği kullarına lütfettiği özel bir görevdir.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*