“Kur’an’a göre insanın sorumlulukları” nedir?

İnsan, sorumluluğunun farkında olarak hareket etmeli ve iyilik yapmanın yollarını aramalıdır. Çünkü Kur’an’a göre zerre kadar da olsa insan bütün yaptıklarının hesabını verecektir. İnsanın yetenekleri ve sorumlulukları;

 • İnsan; akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
 • İnsan, fiillerinden sorumludur.
 • İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
 • İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
 • İnsan, özgür bir varlıktır.

 • “İlk Çağ Önemli Yerleşim Merkezleri” nedir?

  İlk Çağ Önemli Yerleşim Merkezleri; Mezopotamya Bölgesi, Mısır’da Nil Vadisi ve etrafı, Gediz ve Büyük Menderes etrafı, Doğu Anadolu, Çorum, […]

 • Politeizm nedir?

  İlâhî gerçekliğin özü itibarıyla, bir değil de çok olduğunu, birden çok tanrının var olduğunu savunan anlayışa; tabiat güçlerinin, ölülerin, birtakım […]

 • Edebiyat-toplum bilimi (sosyoloji) ilişkisinden ne anlıyoruz?

  Y azarların kaleme aldıkları eserler aracılığı ile toplumların sosyal yapıları, kültürel gelişimlerinin yanında, bir toplumun değişim ve gelişimleri hakkında ipuçları elde etmekteyiz. […]

 • “Halk hikâyeleri” nedir?

  < strong>Halk hikâyeleri; gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu edebî türdür. Âşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*