Kuran ve Sünnette İlim
AÖL İslam Kültür ve Medeniyeti 1

Kuran ve Sünnette İlim

Kur’an’a göre ilim; Allah’ın (cc) vahiy yoluyla gönderdiği, içinde asla şüphe ve zan bulunmayan kesin bilgiye denir. Bu bilgiye sahip olup amel edene de âlim denir. Kur’an-ı Kerim’e göre Allah (cc) görünen ve görünmeyen her şeyin bilgisine sahiptir, insana bilmediklerini öğretendir.
“O! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.” (Âlak suresi, 3-5. ayetler.)
Zümer suresi, 9. ayet der ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

Bu ayet- i kerimede bilginin ve bilgi sahibi olmanın ayrıcalıklı ve belirleyici rolünü anlarız.

İslam İlim Öncüleri

  • Ahmet Bin Musa (10. y.y.) Sistem Mühendisliği’nin öncüsü.
  • Akşemsettin (1389-1459) Pastör’den önce mikrobu ilk bulan bilim
    adamı Fatih Sultan Mehmed’in hocası.
  • Ali Bin Abbas (? – 994) İlk kanser ameliyatını yapan bilim adamı.
  • Ali Bin İsa (11. y.y.) Göz hastalıkları alanında ilk eseri veren Müslüman bilim adamı.
  • Beyruni (973 – 1051) Dünya’nın döndüğünü bulan ilk bilim adamı.
  • Cahiz (776 – 869) Zooloji biliminin öncülerindendir.

İslamiyet bir ilim dini, İslam medeniyeti de bir ilim medeniyetidir. Kur’an-ı Kerim’de bilginin yegâne sahibi ve kaynağının Allah olduğu gerçeği şöyle ifade edilmektedir:
“O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona nesiller takdir edendir. Allah bunları ( boş yere değil) ancak gerçek ile ( hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.” (Yunus suresi, 5.ayet.)

Hz. Peygamber (sav) eğitimde kolaylaştırıcı metotları, sabrı, tahammülü önemle tavsiye etmiş, öfke ve şiddetten uzak durulmasını istemiştir. Bu konuda bir hadis vardır ki şöyle buyuruyor:
“Ben Resullullah’tan daha güzel eğitim veren bir öğretmen görmedim. Beni ne azarladı ne dövdü ne de hakaret etti.” (Ahmet b. Hanbel, C5, 447-448.)
Başka bir hadiste ise der ki:

‘‘İlim öğrenmek, her Müslümana farzdır.” (İbn. Mace, Mukaddime,17.)

Hz. Ali’ye (ra) de derin bilgisi sayesinde “ilmin kapısı” ünvanı verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir