“Kur’an-ı Kerim ve hadislerde meleklerin özellikleri” nedir?

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde meleklerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Melekler insanlardan önce yaratılmışlardır.
  • Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
  • Melekler iradesiz varlıklardır. Allah’ın kendilerine emrettiği işleri eksiksiz yaparlar. Asla günah işlemez ve Allah’a isyan etmezler. Allah’a itaat ve ibadetle meşgul olurlar.
  • Gözle görülmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemek yeme, uyuma, yorulma, gençlik, ihtiyarlık, evlenme ve çoğalma gibi insanî hâllerden uzaktırlar.
  • Melekler gaybı bilemezler. ͞Melekler: “Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz͕ senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur͙͟” ayetinde belirtildiği gibi sadece Allah’ın kendilerine bildirdiği kadarını bilebilirler.
  • Melekler farklı suretlere bürünebilirler. Cebrâil’in, Hz. Peygambere iki defa melek suretinde çoğunlukla da insan kılığında geldiği bilinmektedir. Yine aynı şekilde Hz. İbrahim’e meleklerin, Hz. Meryem’e ise Cebrail’in insan şeklinde geldiğini Kur’an’dan öğrenmekteyiz.
  • Birden çok kanatları olan melekler,18 çok kısa zamanda uzak mesafelere gidebilirler.19 Meleklerin kanatlarının, vazifelerini yaparken süratlerini, derecelerini, güç ve kuvvetlerini temsil ettiği de düşünülmüştür, ancak onların kanatlarının gerçek mahiyetini sadece Allah bilir.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*