Akaid Bilgi Bankası, Nedir?

“Kur’an-ı Kerim’de Şeytan” nedir?

Sözlükte “uzaklaşmak, haktan ve hayırdan ayrılmak,” anlamındaki “ن ط ش“ veya “öfkesinden yanıp tutuşmak” manasındaki “ن ي ش“ kökünden türediği ileri sürülen şeytan kelimesi “hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış yaratık; yanıp helâke mâruz kalmış varlık” demektir.57 Şeytanı ifade etmek için kullanılan iblîs ise “ ــسَ َ ْل َب أ “ kökünden türemiş bir kelime olup sözlükte “hayırsız olmak, hüsrana uğramak, şaşkınlığa düşmek, ümitsiz olmak” anlamlarına gelmektedir. Kelimenin türediği fiil kökünün şeytanın özelliklerini nitelemesinden dolayı İblis şeytanın özel ismi olmuştur.

Nahl suresi, 100. ayet: “Şeytanın hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.”

Yâsîn suresi, 60. ayet: “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”

Şeytan nasıl tanımlayabiliriz:

  • Şeytan; cinlerdendir ve ateşten yaratılmıştır.
  • İblîs; şeytanların atasıdır. Allah’a ilk isyan eden varlıktır.
  • Âdem’e secde etmemekle Allah’ın hükmüne karşı gelerek lânetlenmiştir.
  • Şeytan; kötülük, inkâr, kibir ve gururun sembolü ve temsilcisidir.
  • Şeytan, insanoğlunun baş düşmanıdır.
  • Şeytana kıyamete kadar süre verilmiştir.
  • Şeytan, insanın zaaflarından faydalanarak onu etkisi altına almaya çalışır.
  • Allah’ın salih kulları üzerinde onun bir etkisi yoktur.
  • Şeytanla aynı özellikleri taşıyan insanlar da insan türünün şeytanlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir