Akaid Bilgi Bankası, Nedir?

“Kur’an-ı Kerim’de Cinler” nedir?

Cin kelimesi sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelir. Terim olarak duyu organlarıyla idrak edilemeyen, irade sahibi, ateşten yaratılmış, ruhanî varlıklara verilen bir addır. Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerle sabit olup onlar hakkında tek bilgi kaynağımız vahiydir.

İrade ve sorumluluk açısından varlıklar; insan, cin ve melekler olmak üzere üç grupta incelenir. İnsanlar ve cinler akıllı ve iradeli varlıklar olup bundan dolayı sorumluluk sahibidirler. Melekler iradesiz varlıklardır. Bu sebeple kötülüğü işleme imkânları bulunmadığı için de yaptıklarından sorumlu değildirler.

Cin
• Ateşten yaratılmış
• İrade sahibi
• Sorumlu
• Görünmez
Melek
• Nurdan yaratılmış
• İrade sahibi değil
• Sorumlu değil
• Görünmez
İnsan
• Topraktan yaratılmış
• İrade sahibi
• Sorumlu
• Görünür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir