Kelam 1 Bilgi Bankası

Kelamı akaid, tevhid ve usûlü’d-din gibi ilimlerden ayıran nedir?

Kelam ilminde âlemdeki düzen ve varlıkların çeșitliliği, düșünen insan için Allah’ın (c.c.) varlık ve birliğinin en büyük kanıtı kabul edilmiștir. Bu nedenle, evrenin nasıl oluștuğunu düșünen kimse Allah’ı (c.c.) bulabilir. Kelam bu yönüyle benzer konuları ele alan akaid, tevhid ve usûlü’d-din gibi ilimlerden ayrılır. Zira bu ilimlerde daha çok inanç esasları açıklanır. İnanç
esasları akli ve mantıki yöntemlerle delillendirme ve ispat yoluna gidilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir