Kaygı (Anksiyete) Kaynaklı Bozukluklar Nedir?

Anksiyete; nedeni bilinmeyen tedirginlik, endişe, sıkıntı, bunaltı ve korku hâlidir. Korkunun nesnesi bellidir ama kaygıda hissedilen korku, durumla orantısız ve uygunsuzdur. Kişinin sosyal yaşamı sırasında karşılaştığı farklı durumlarda ortaya çıkabilir. 

Anksiyete Türleri

Yaygın kaygı bozukluğu: Yaygın anksiyeteli insanlar geleceklerine, yaşamakta oldukları ana, parasal durumlarına, yakınlarının başlarına gelebilecek olası felaketlere ve yaşamın diğer yönlerine ilişkin sürekli kaygılar yaşarlar.

Belirtileri; dikkati toplayamama, aşırı terleme, karar verme güçlüğü, umutsuzluk, aşırı duyarlık, uyku bozuklukları ve sürekli kas gerilimi.

Panik atak: Hasta normal bir olayı tehlike olarak algıladığından günlük yaşamında önemli kısıtlamalar yapar. Örneğin, asansörde kapalı kalmaktan korktuğu için sekizinci kattaki daireye yürüyerek çıkar.

Fobi: Belirli nesne ve olay için duyulan, mantıksal olmayan aşırı korkudur. Örneğin: Sosyal fobi, sosyal ortamlarda duyulan korku, kişinin küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı biçimde davranacağından korkmasıdır. Agorafobi, açık alanlardan korkmadır. Klastrofobi, kapalı yerlerde kalmaktan korkmadır.

Obsesyon (Takıntılı düşünce): Kişinin saçma olduğunu bildiği halde aklından atamadığı yersiz ve gereksiz düşüncelerdir. Saplantılı kişi saplantısının farkındadır ve onunla mücadele eder.

Kompülsiyon (Takıntılı davranış): Kişinin kendini yapmaktan
alıkoyamadığı yineleyici davranışlardır. Bu eylemler, zihinsel ya da
davranışsal olabilir. 

Birbirini takip eden obsesyon ve kompulsiyonlar obsesif kompulsif bozukluk (okb) olarak adlandırılır. Örneğin, elinin veya vücudunun mikrop, kan vs ile kirlendiği düşüncesinin el veya vücudunu saatlerce yıkama eylemine ya da ocağın altını kapattım mı, kapıyı kilitledim mi? şeklindeki şüphe obsesyonlarının ocağı veya kapıyı defalarca kontrol
etme eylemine yol açması gibi.

Random Posts

 • İlk Çağ medeniyetleri tarih şeridini yazınız?

  Sümerler’in yazıyı bulması (MÖ 2.300) Urgakina Yasaları’nın çıkarılması (MÖ 2.375) Anadolu’da yazının kullanılmaya başlanması (MÖ 1.900) Hammurabi Kanunları (MÖ 1.700) […]

 • Düşünme ve Düşünmenin Temel Birimleri Nedir?

  Düşünme insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliğidir.  Psikolojide düşünme denince, nesneler, durumlar arasındaki bağıntıları kavrama; bu bağıntılardan yararlanarak bir […]

 • Fu-yü Kırgızları ve Fu-yü Kırgızcası

  Fu-yü Kırgızları ve Fu-yü Kırgızcası Fu-yü Kırgızları Çin Halk Cumhuriyeti’nin Mançurya Bölgesi’nde, Harbin’in kuzeybatısında, Çin’in Heilungkiang eyaletinde yaşamaktadırlar. Kendiyazılı belgelerine […]

 • İsim Kaça Ayrılır?

  I. Varlıklara ve Nesnelere Verilişlerine Göre isimler A. Özel isim: Benzerleri bulunmayan yaratılışta tek olan varlıklara verilen isimlerdir. B. Cins […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*