Nedir?, Tarih Bilgi Bankası

Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçü Nasıl Olmuştur?

Kavimler Göçü Nasıl Olmuştur?

Çin’in kışkırtmaları ve yıkıcı siyasi hareketleri Hunlar için büyük çapta ve devamlı huzursuzluklar neden olmuştur. Asya Hunları bu olayların yıkıcı etkisini azaltmak için göçlerle yer değiştirmelerini tercih etmişlerdir.

Kavimler Göçü, en önemli kitlesel hareket başlangıcı olmasının yanında sadece Hunların göçüyle gerçekleşmemiştir. Tarihsel süreçte; güvenlik nedeniyle batıya, hatta Doğu Avrupa’ya yerleşmeyi tercih eden Hunların varlığı, bu bölgede yaşayan diğer toplulukları rahatsız etmişti. Bu rahatsızlığın bir sonucu olara, onlar da Hunların yaptığı gibi batıya doğru göç etmişlerdi.

Çin’in Asya Hunlarını kışkırtmasıyla başlayan göç hareketi, göçmenlerin verdiği rahatsızlık nedeniyle küresel bir harekete dönüşmüştü.

Kavimler Göçü olarak bilinen bu büyük tarihsel olayın nedenlerini toparlayacak olursak;

  • Çin’in Asya Hun Devleti üzerindeki baskıları,
  • Bu bölgedeki ekonomik ve siyasi mücadelenin yarattığı kargaşa,
  • İpek Yolu’na sahip olma mücadelesi,
  • Çin’in bölgede güç elde etmek adına uyguladığı politikalar ve siyasi eylemler gösterilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir