“Kaside” nedir?

Kaside, divan şiirinde din ve devlet büyüklerini övmek için yazılmış şiirlerdir. Nazım
birimi beyit, birim sayısı 33-99 arasındadır. Aruz ölçüsüyle yazılır. Kafiye şeması gazel
gibidir: aa- ba- ca- da-…

Random Posts

 • Günümüz Türk Dilleri: Çuvaşlar ve Çuvaşça

  Çuvaşlar ve Çuvaşça Çuvaşlar, Orta Asya Türk topluluğundan ayrılıp, batıya doğru göç eden ilk Türk boylarından biri olan Bulgarların torunlarıdır. […]

 • “5N1K kuralı” nedir?

  5N1K kuralı NE —————- Konuyu verir. NEDEN —————- Amacı verir. NASIL —————- Yöntemi belirler. NEREDE —————- Mekân ve yer kavramlarını […]

 • “Mantıku’t-Tayr” nedir?

  Mantıku’t-Tayr nedir? Mantıku’t-Tayr, İranlı sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr tarafından yazılmış manzum eserdir. Gülşehri tarafından Türkçeye çevirisi yapılmıştır.

 • “Realizm” nedir? Temsilcileri imdir?

  • Gözleme ve çevre betimlemelerine önem verdiler. • “Sanat, sanat içindir.” ilkesini benimsediler. • Eserin güzel olmasına değil, bilimsel olmasına […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*