Fizik, Nedir?

İyon, İyonlaşma, İyonik Bağ, İyonik Bileşik Nedir?

Elektrikçe yüklü atom veya atom grubuna iyon denir.

Nötral bir yapı biriminin elektron alarak, elektron vererek veya ayrışarak iyon haline dönüşmesine iyonlaşma denir.

(+) ve (-) yüklü iyonlar arasında ki çekim kuvvetine iyonik bağ denir.

Metal ve ametal atomlarının oluşturduğu bileşiğe iyonik bileşik denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir