İslam’da Dinî Hükümler Kaç Başlıkta İncelenir?

İslam’da Dinî Hükümler Üç Başlıkta İncelenir:

 • İtikadi Hükümler Akaid ve kelam ilimlerinin incelediği iman esasları ve inançla ilgili konulardır.
 • Ameli Hükümler Fıkıh ve İslam hukuku ilimlerinin incelediği ibadet ve muamelat konularıdır.
 • Ahlaki hükümler Ahlak ve tasavvuf ilimlerinin incelediği iyi ve kötü huylar, kalbî ve vicdani hükümlerle ilgili konulardır.

Random Posts

 • Algıda Seçiciliği (Dikkati) Etkileyen Faktörler Nedir?

  Algıda seçiciliği (dikkati) etkileyen faktörleri iki ana başlıkta inceleyebiliriz: Dış Faktörler : Uyarıcının özellikleri ile ilgili olan faktörlerdir. Uyarıcının Şiddeti […]

 • Kelam İlminin Amacı Nedir?

  Kelam İlminin Amacı: Kişinin imanını taklit düzeyinden kurtarıp tahkikî bir iman derecesine yükseltmek. Doğru bilgi vererek insanları yanlış inançlardan korumak. […]

 • “Mevlid” nedir?

  Hz Muhammed’in doğumunu anlatan şiirlere mevlid denir.

 • “Destan” nedir?

  D estanlar; savaş, göç ve doğal yıkımlar gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş yiğitlik ve olağanüstülüklerle dolu uzun, manzum hikâyelerdir. Destanlar […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*