İslam Akaidinin Kaynakları nedir?

İslam akaidinin kaynakları, inancın belirlenmesinde olduğu gibi Kur’an ve sünnettir.

Kur’an ve mütevatir hadislerle belirlenen hükümlere inanılması farz olup inkârı kişiyi dinden çıkarır.

Bununla birlikte aklın da akaidde önemli bir rolü vardır. İnkârcılar ile farklı din ve kültürlere mensup kimseler Kur’an ayetleri ve hadisleri delil olarak kabul etmeyecekleri için onlara karşı akli verilerle inanç esaslarının savunmasını yapar.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*