“İslam akaidini ele alan erken dönem eserler” nedir?

İslam akaidini ele alan erken dönem eserler arasında öne çıkanlar;

  • Ebû Hanîfe’nin (ö. 150/767) El-Fıkhü’l-Ekber eseri
  • Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) Kitąbü’t-Tevhid’i
  • Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’nin (ö. 324/935) El-İbąne an Usuli’d-Diyąne ve El-Lüma’ isimli eserleri

itikada dair önemli çalışmalardır.

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*