Kelam 1 Bilgi Bankası

İnsanın bilgisi oluşumu açısından kaça ayrılır?

İnsanın bilgisi oluşumu açısından ikiye ayrılır:

  1. Herhangi bir akıl yürütme veya delillendirmeye ihtiyaç duymadan,
    doğrudan doğruya zihinde olușan bilgi. Bu șekilde oluștuğu ve reddedilmesi de mümkün olmadığı için bu tür bilgiye zaruri
    (zorunlu) ya da bedihi (apaçık) bilgi denir.
  2. Ulaşılan veriler üzerine düşünerek, birtakım vasıtalara başvurarak ve delil getirerek oluşan bilgiye ise nazari (akıl yürütmeye dayalı) ya da istidlâlî (delillendirmeyle ulaşılan) bilgi adı verilir. Bu tür bilgiler sonradan edinilmiş bilgiler olduğu için bunlara kesbî veya iktisabî (kazanılmış) bilgi de denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir