Akaid Bilgi Bankası

İnanç bakımından insanlar kaça ayrılır?

İnsanlar en basit ayrımla; inanan ve inanmayan şeklinde iki gruba ayrılır. Diğer bir sınıflandırma şekline göre de; mümin, münafık, kâfir olarak gruplanabilir.

Mümin: Allah’a ve Peygambere ve onun tebliğ ettiği şeylere inanıp bunları kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir .

Münafık: Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in onun peygamberi olduğuna ve yine onun Allah’tan getirdiği hükümleri kabul ettiğini söyleyen, görünürde müslüman gibi yaşayıp, kalpten inanmayan kişilere münafık denir.

Kâfir, kelime anlamı “örten” demektir. İnanç içeriği olarak ise İslam’ın temel prensiplerini reddeden, Hz. Peygamberin tebliğ ettiği Allah’ın emirlerinin bir kısmını veya tamamını inkâr eden kişiye kafir denir.

One thought on “İnanç bakımından insanlar kaça ayrılır?

  1. Dünya ülkelerinde birçok Devlet var, ve her Devletin de kendilerine göre inançları var, aslında Dünya da yasayan her bir insan kardeştirler, çünkü biz insanlar her ne Dine inanırsak inanalım Adem ile Hava-dan Üremisizdir, bun herkesin kabu etmesi gerek. Araştırmacı yazar Ethem Öztürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir