Kelam 1 Bilgi Bankası

“İlk Fikrî Hareketler” devri nedir?

Hz. Peygamber’in vefatından sonra bașlayıp hicri birinci asrı içine alan bu süreç kelam ilminin doğmasına zemin hazırlayan “ilk fikrî hareketler” devri olarak isimlendirilir. Bu dönemde yașanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle ortaya çıkan büyük günah ișleyenin durumu, iman-amel ilișkisi, kader meselesi, insan fiilleri ve hilafet gibi meseleler, inançla ilgili bazı tartıșmaları ve farklı yeni yorumları da beraberinde getirmiștir. Böylece bașta kelam ilmi olmak üzere diğer dinî ilimlerin ortaya çıkıș süreci de bașlamıștır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir