“İbranilerin tarihteki ilk hukuki kaynakları” nedir?

İbranilerin hukuki kaynaklarının başında Hz. Musa’ya verilen mukaddes kitap Ahdiatik (Tevrat) gelir. Onu Aziz Yahuda adlı bir hahamın
(MÖ 120-194) hazırladığı Mişna izler.

 • “müsahib” nedir?

  (Osmanlı Dönemi) Beraber sohbet eden, arkadaş, arkadaşlık eden.

 • AÖL Kimya 3 Dersi KİMYA 3 VİDEOLU DERS ANLATIMI

  KİMYANIN TEMEL KANUNLARI MOL KAVRAMI KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER- KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLAR ÇÖZÜNMÜŞ MADDE ORANINI BELİRTEN […]

 • Kuran’da Adı Geçen Peygamberler” nedir?

  Kur’an’da yalnız yirmi beş peygamberin isimleri zikredilmiştir. Bunlardan on sekiz peygamberin ismi En’âm suresi͚nde, diğerlerinin isimleri de muhtelif surelerde geçmektedir. […]

 • “tashih” nedir?

  Yanlışın yerine doğrusunu koyma, düzeltme, düzelti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*