“İbrahim Şinasi” kimdir, eserleri nedir?

İbrahim Şinasi (5 Ağustos 1826 – 13 Eylül 1871), İstanbul’da doğan Türk gazeteci,
şair, tiyatro yazarı ve düşünürdür. Gazetelerde yazdığı makalelerle, Fransızcadan yaptığı
şiir çevirileriyle, edebî ve toplumsal eleştirileriyle, yazdığı tiyatro yapıtlarıyla ve kullandığı
yalın, halkın anlayabileceği arı dille edebiyatta Batılılaşmanın ilk adımlarını atmıştır.
Düz yazılarında sade bir dil kullanmıştır. Dildeki yalınlaşma çabasını, edebiyat ve tiyatro
alanlarındaki eserleriyle desteklemiştir. Batı şiirini tanıtma, yeni şiir biçimlerini edebiyata
getirme amacıyla Fransız klasik şairlerinden tercümeler yapmıştır.
Şinasi, birçok türde eser vererek kendisinden sonra gelecek olan genç sanatçılara da
örnek olmuştur.Sanatçı, her şeyden önce ilklerin sanatçısıdır. İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi,
ilk özel gazete onun eseridir. Edebiyatımızda ilk defa noktalama işaretlerini kullanan da
odur. Klasisizm akımından etkilenmiştir. Gazete ve edebiyatı halkı eğitmede bir araç olarak
görmüştür. Agâh Efendi ile birlikte 1860’ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i
çıkarmıştır. Türk edebiyatında ilk makale örneği olan Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval’i
bu gazetenin ön sözü olarak yayımlamıştır.1862’de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi
çıkarmıştır. Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazmıştır. Atasözleri üzerine ilk incelemeyi
yapmıştır.
Eserleri: Tercüme-i Manzume (Çeviri şiirler), Şair Evlenmesi (Bir perdelik komedi,
1860 Türk edebiyatında yazılan ilk tiyatro eseridir fakat oynanmamıştır.), Müntehebat-ı
Eş’ar (Şiirler), Durub-ı Emsal-i Osmaniye (Atasözleri), Müntehebat-ı Tasvir-i Efkar (Seçme
makaleler, 2 cilt), Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi (Tanzimat edebiyatındaki ilk makale)

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*