Hikayenin Yapı Unsurları
T. D. ve Edebiyat 1

Hikayenin Yapı Unsurları Nelerdir?

Hikayenin yapı unsurları, bir araya gelerek olayı oluşturan ve birbirine bağlı gelişen bölümlerdir. Olay, olayın geçtiği zaman, gerçekleştiği yer, olaya maruz kalan kişiler ve olayın anlatıcısı. 

Bütün bu parçalar, yazarın tarzına ve anlatıcıya verdiği bakış açısına göre biçimlenerek bir hikaye oluşturur.

Hikayenin Yapı Unsurları Nelerdir?

Hikayede; kişiler, olay örgüsü, mekan, zaman, anlatıcı ve bakış açısı olmak üzere beş temel yapı unsuru vardır.

Olay Örgüsü: Hikayede üzerinde söz söylenen yaşantı veya durumdur.

Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan veya olayı yaşayan insanlardır.

Mekan: Olayı yaşandığı çevredir.

Zaman: Olayın yaşandığı dönem.

Bakış Açısı: Anlatıcının hikayenin yapı unsurlarını yani kişi, olay, yer ve zamanı ele alma biçimi ve bunlara karşı takındığı tutumdur. Bir hikayede anlatıcı sayısı ve bakış açısı birden fazla olabilir. Her bir anlatıcının ayrı bir bakış açısı vardır.

Anlatıcı: Anlatmaya dayalı metinlerde olay örgüsü bir anlatıcı tarafından aktarılır. Anlatıcı, metnin yazarının ortaya koyduğu bir karakterdir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir