T. D. ve Edebiyat 5 (Seçmeli 1)

“Hikaye yazma aşamaları” nedir?

Hikaye yazma aşamaları

 • Yazılacak hikâyenin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitle belirlenir.
 • Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapılır.
 • Hikâye kişileri ve bunların metindeki işlevleri belirlenir.
 • Hikâye metni planlanır. Planlama yapılırken olay, kişi, yer, mekân ve zaman gibi unsurlara yer verilir.
 • Anlatıcı ve bakış açısı belirlenir.
 • Plan doğrultusunda hikâyenin taslak metni oluşturulur.
 • Yazılan metin tutarlılık, dil bilgisi, yazım ve noktalama; açıklık, duruluk, akıcılık, yalınlık
  ve kelime tercihleri; okunaklılık ve sayfa düzeni bakımından gözden geçirilir.
 • Anlatım bozuklukları -varsa- düzeltilir.
 • Belirlenen platformda ve şekilde paylaşılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir