Kelam 2 Bilgi Bankası

Haricilerin temel görüşleri nedir?

Hâricîlerin görüșlerini șu șekilde sıralamak mümkündür:

  • İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde olmuștur.
  • Halife olmak için Kureyșli olmak șart değildir.
  • Zalim yöneticilere isyan etmek zorunludur.
  • Amel ile iman bir bütündür. Büyük günah işleyen kiși dinden çıkarak kâfir olur.
  • Hz. Osman ilk altı yıldan sonra, Hz. Ali de Hakem Olayını kabul ettiği için küfre düșmüștür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir