2X2 Edebiyat Üniversite Hazırlık, KPSS Edebiyat, YKS Edebiyat

Halk Edebiyatı Sanatçıları Test

"Allah inancını ve evrensel insan sevgisini işleyen sanatçının şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Tekke edebiyatının en lirik şairidir." tanımı kimi ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

"Asıl adı Alaeddin Gaybi'dir" ifadesiyle bahsedilen kişi kimdir?

Correct! Wrong!

"Bayramiyye tarikatını kurmuştur." tanımlaması kimi anlatmaktadır?

Correct! Wrong!

"15. yy. tasavvuf şairlerinden olan sanatçı, Hacı Bayram Veli'ye damat ve derviş olmuştur." tanımlamasında bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"En çok koçaklamalarıyla tanınan şair, kavganın ve yiğitliğin simgesi olmuştur." tanımlamasında bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Onun için aşk ve tabiat şairi dense yeridir. Âşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir." tanımlamasında bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Kanuni zamanında Doğu Anadolu'da patlak veren bir isyana katılmış, yaşadığı olayların izlenimlerini şiirlerinde anlatmış, İran şahının propagandasını yaptığı için Hızır Paşa tarafından Sivas'ta idam ettirilmiştir. tanımlamasında bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Şiirlerinde tarihsel olayları işlemiştir. Genç Osman için söylediği Genç Osman Destanı ünlüdür." tanımlamasında bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Konya doğumludur. Saz şairleri arasında en çok şiirleri olan odur." tqanımlamasında bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Medrese eğitimi gördüğü için koşma ve türkülerinde bile yer yer yabancı sözcükler, divan mazmunları görülür." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Toplumsal yergi içerikli şiirleriyle tanınan Bolulu bir halk ozanıdır." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Heceyle yazdığı koşma ve semaileri yanında aruzla yazılmış gazel, murabba ve muhammesleri de vardır. Asıl sanatı hece ölçüsü ile yazdığı koşma ve semailerinde görülür." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Kayseri'nin Develi kasabasında doğmuştur, istanbul'a gelmiş ancak devrin büyüklerini hicvettiği için, memleketine dönmek zorunda kalmıştır." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Türkmenleri destekleyen, mücadeleye çağıran şiirler yazmıştır. "Ferman padişahınsa dağlar bizimdir" dizesi onun karakterini açıklar." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Divan edebiyatından etkilenerek kaside, gazel ve tahmisler yazmıştır. Şiirlerini topladığı bir Divan'ı ve Sergüzeşt-name adlı bir mesnevisi vardır." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Şiirlerinde insan, yurt, tabiat sevgisini dile getirmiştir. Tasavvuf felsefesinin kazandırdığı hoşgörü anlayışı, şiirinin temellerinden biridir." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"1940'ta Maraş-Afşin'ln Berçenek köyünde doğdu. Çocukluktan İtibaren halk şiirine ilgi duydu." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"Kültür Bakanlığı tarafından "Gönül Bahçesi" isimli bir şiir kitabı 1990 yılında yayımlandı." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

"1966 yılından başlayarak sürekli olarak Konya Âşıklar Bayramına katıldı. Artvin, Konya, Erzurum ve Mut'ta yapılan yarışmalarda dereceler aldı. özellikle atışma dalında başarı gösterdi." ifadesinde bahsedilen kimdir?

Correct! Wrong!

Halk Edebiyatı Sanatçıları Test
Testi Tekrarlamalısınız
Tebrikler, başardınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir