Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca
Türk Dili ve Edebiyat Bilgi Bankası

Günümüz Türk Dilleri: Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca

Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca

841’deki Kırgız yenilgisinden sonra Moğolistan’daki yurtlarından güneye, Çin’e çekilen Uygurlardan Çin’in Kansu eyaletine yerleşenler bugün Sarı
Uygurlar olarak adlandırılmaktadır. Sarı Uygurların Moğolca konuşanları kendilerini Moğolca Şira Yugur “Sarı Uygur”, Türkçe konuşanları ise Hara Yugur “Kara Uygur” olarak adlandırırlar.

Budist-Lamayist inanca bağlı olan Sarı Uygurlar 1990 sayımına göre 12.297 kişidir. Bir yazı dili olmayan Sarı Uygurca en yeni verilere göre 4.600 kişi
tarafından konuşulmaktadır (Özkan tarihsiz: 272). Hakasça ile aynı dil grubuna (azak grubuna) giren Sarı Uygurcada, Hakasça gibi Eski Türkçe söz
içi ve söz sonu d sesi z’ye değişmiştir: adak>azak “ayak” vb. Ancak Hakasçadan farklı olarak söz başındaki y- ünsüzü korunur: Eski Türkçe ya:şıl>Sarı Uygurca yasıl “yeşil”=Hakasça çazıl vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir