Gizlilik Politikamız

acikoku.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Random Posts

 • Belleği (Hafıza) Güçlendirme Teknikleri Nedir?

  Belleği (Hafıza) Güçlendirme Teknikleri: 1) Birey kendisinin gözlemlemediği başkasından dinlediği veya okuduğu konuları, kafasında kurgulayıp canlandırma yoluna giderse öğrenme kolaylaşır […]

 • “matla, makta, beytül gazel” nedir?

  G azelin ilk beytine “matla” son beytine “makta”, en güzel beytine “beytül gazel” denir.

 • “Dram” nedir?

  Yaşamın acıklı ve gülünç yönlerini bir arada yansıtan tiyatro türüne dram denir.

 • Çivi Yazısı Nedir?

  Çivi yazısı; Sümerlerin Uruk şehrinde ilk yazı örnekleri M.Ö. 3000 yıllarında bulunmuştur. Bulunan bu  yazılar, sivri uçlu araçlarla yazıldığından çivi […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*