Gadir-i Hum Olayı Nedir?

Gadîr-i Hum olayı Müslim, İbn Mâce ve Hâkim en-Nîsâbûrî gibi Sünnî muhaddislerin naklettikleri hadislerde de geçmektedir.
Müslim’in rivayetinde ise Resûl-i Ekrem’in, Mekke ile Medine arasındaki Hûm adı verilen bir mevkide yaptığı konuşmada ölümünün yaklaştığına işaret ettiği, ashabına Allah’ın kitabını ve Ehl-i beytini (sekaleyn) bıraktığını belirttikten sonra Allah’ın kitabına sarılmalarını tavsiye ettiği ve Ehl-i beyti konusunda onlara Allah’ı hatırlattığı şeklindeki rivayet kaydedilmiştir.

Random Posts

 • Kelamullah nedir?

  Kelamullah nedir? Kelamullah, Allah’ın sözü, Kuran anlamına gelmektedir.

 • Ziggurat nedir?

  B asamaklı mabet anlamına gelen Zigguratlar, tanrıya giden yolu temsil ederdi ve kâinatın simgesiydiler.

 • “gazel” nedir?

  < strong> Gazel; divan şiirinde aşk, kadın, şarap konularında yazılan lirik şiirlerdir.  

 • Günümüz Türk Dilleri: Başkurtlar ve Başkurtça

  Başkurtlar ve Başkurtça Başkurtlar da, Volga bölgesindeki diğer Türk toplulukları gibi, Fin-Ugor, Kıpçak ve Bulgar ögelerin yüzyıllar boyu yoğurulmasıyla oluşmuş […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*